top of page
e5205d263297355d1960f8da8090fd72 (1).png

Սուրճի սեղանի ասեղնագործ սփռոցների հավաքածու, խաչասեղ

3 կտորից'  1 հատ մեծ սփռոց (չափսը 100x100 սմ ),

2 հատ փոքր (յուրաքանչյուրը' 51x47 սմ)

Պատրաստել է Սիլվա Գազազյանը

Սփռոցների հավաքածու

60 000,00AMDPrice

Նմանատիպ ապրանքներ