top of page
e5205d263297355d1960f8da8090fd72 (1).png

Պատկերազարդ  շարֆ, կաշմիրից, օգտագործվել է տեքստիլի ներկ

Լվացվող, շարֆի գույնը կարելի է ընտրել՝ ըստ ցանկության

Պատրաստել է Անժելա Գրգյանը

Պատկերազարդ  շարֆ

12 000,00AMDPrice

Նմանատիպ ապրանքներ