top of page
e5205d263297355d1960f8da8090fd72 (1).png

Ասեղնագործ սփռոց, Այնթապի ասեղնագործություն, Վանի ծաղիկներով, եզրերը ժանյակագործ

Չափսը` 60x60 սմ

Պատրաստել է Մարալ Շոհմելյանը

Ասեղնագործ սփռոց

AMD150,000.00Price

Նմանատիպ ապրանքներ